Letter from the President of the Supervisory Board | Bale - Valle Croatia | Mon Perin

Letter from the President of the Supervisory Board

Yesterday, the President of the Supervisory Board of Mon Perin d.d. - Plinio Cuccurin wrote a letter informing about the anti Covid protection methods activated in the campsite, hoping that it will once again be "a safe place for holidays".

Here is the letter, in the ENGLISH version:
Dear friends and guests,

In these cold and uncertain days we are warmed by the memories of past summers; memories of carefree days filled with sunshine and laughter; sounds of the sea mixed with languages from all around the world. Our hearts are burning with hope we’ll be able to enjoy your company also in the upcoming summer season and make some new memories.

We have always wanted and put in a lot of effort to make Mon Perin your Istrian home, as home is a place where we feel safe and secure.
For this reason, not only at Mon Perin, but also in Bale-Valle, we have taken a number of measures to prevent the spread of COVID-19. Hand sanitisers have been placed in all closed and open spaces, and all facilities within the campsite are cleaned and ventilated several times a day.
Moreover, we’ve made disposable face masks available to all families in Bale-Valle and all our guests.

Finally, in order for the inhabitants of Bale-Valle and employees of municipal companies to continue enjoying everyday activities as much as possible, we organise continuous testing for COVID-19.
An indication of how much our efforts have paid off is the fact that there is not a single active case of coronavirus in Bale-Valle!
We’ve set up a special section on our website where you can find out more about the measures we have introduced.

We have really done everything in our power to make our and your corner a safe holiday environment.
We hope that you and your loved ones are well and will stay well.
We believe that unity and mutual assistance will help us cope with these difficult times.
Let the words of Henry Ford be your guiding principle:

“Coming together is a beginning,
staying together is progress,
and working together is success.”


In my personal name and on behalf of the whole Mon Perin team we send you a lot of greetings and remind you we are always at your disposal!

CROATIAN version:
Poštovani prijatelji i gosti,

u ove hladne i nesigurne dane grije nas sjećanje na protekla ljeta; na bezbrižne dane ispunjene toplinom sunca i smijehom; na šum mora pomiješan s jezicima iz cijelog svijeta. U nama tinja nada da ćemo se družiti i tijekom ljeta koje je pred nama i da ćemo stvoriti neke nove uspomene.

Oduvijek smo željeli i nastojali da Mon Perin bude vaš istarski dom, a dom je mjesto na kojem se osjećamo sigurno. Iz tog smo razloga ne samo u Mon Perinu, već i u Balama poduzeli brojne mjere kako bismo spriječili širenje virusa COVID-19. Tako su u svim zatvorenim prostorima, kao i na javnim trgovima postavljena sredstva za dezinfekciju te više puta dnevno provodimo čišćenje i prozračivanje svih objekata unutar kampa. Također smo baš svim obiteljima u Balama, ali i svim našim gostima osigurali jednokratne maske za lice. Konačno, u želji da stanovnici Bala i djelatnici općinskih tvrtki nastave uživati u svakodnevnom životu koliko je to moguće, organiziramo kontinuirano testiranje na COVID-19. Koliko su se naši napori isplatili govori i činjenica da u Balama nemamo niti jedan aktivan slučaj!
Izdvojili smo i posebnu sekciju na našoj web stranici gdje možete pročitati detalje o mjerama koje smo uveli.

Doista smo učinili sve u svojoj moći da naš i vaš kutak učinimo sigurnim za odmor.
Nadamo ste da ste vi i vama dragi ljudi dobro i želimo vam da tako i ostane. Vjerujemo da ćemo uz zajedništvo i uzajamno pomaganje lakše podnijeti ove teške trenutke.
Neka vam riječi Henryja Forda budu misao vodilja:
 
“Okupljanje je početak,
održavanje zajedništva je napredak,
a zajednički je rad uspjeh.”

U moje osobno ime i u ime cijelog Mon Perina tima šaljemo vam puno pozdrava i podsjećamo da vam stojimo na raspolaganju!

 

GERMAN version:

Sehr geehrte Freunde und Gäste,

in diesen kalten und unischeren Tagen erwärmen wir uns an den Gedanken über die vergangenen Sommer; die unbekümmerten Tage, gefüllt mit Sonnenwärme und Gelächter; das Meeresrauschen begleitet von der Melodie der Sprachen aus der ganzen Welt.
In uns lebt die Hoffnung auf, dass wir im kommenden Sommer wieder beisammen sein und neue Erinnerungen bilden werden.

Wir haben es uns immer gewünscht und wir haben uns immer bemüht Mon Perin in Ihr istrisches Zuhause zu verwandeln, und das Zuhause ist dort, wo man sich sicher füllt. Aus diesem Grund haben wir nicht nur in Mon Perin sondern auch in Bale-Valle zahlreiche Maßnahmen unternommen, um die Verbreitung des Coronavirus zu unterbinden.
In allen geschlossenen Räumen wie auch auf den öffentlichen Plätzen haben wir Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und alle geschlossenen Räume innerhalb der Campinganlage werden mehrmals am Tag gereinigt und gelüftet.
Alle Familien in Bale-Valle wurden mit Gesichtsmasken zum einmaligen Gebrauch versorgt, und es gibt sie in ausreichender Zahl auch für unsere Gäste.

Und letztendlich, um es den Bewohnern von Bale-Valle und den Angestellten in den Gemeindeunternehmen zu ermöglichen, ihr Leben möglichst normal weiterzuführen und zu genießen, werden kontinuierlich COVID-19-Tests durchgeführt.
Wie sehr sich unsere Bemühungen gelohnt haben beweist auch die Tatsache, dass wir in Bale-Valle derzeit keinen einzigen infizierten Fall zu verzeichnen haben!
Auf unserer Webseite gibt es eine separate Rubrik unter der sie detaillierter über die eingeführten Maßnahmen erfahren können.

Wir haben tatsächlich alles in unserer Macht Stehende getan, um dieses Fleckchen Erde, das wir uns gemeinsam mit Ihnen teilen für Ihren Urlaub sicher zu gestalten.

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Liebsten gut geht und wir wünschen Ihnen, dass es weiterhin so bleibt. Wir glauben, dass uns Gemeinsamkeit und gegenseitige Unterstützung dazu verhelfen werden, diese schwierigen Zeiten zu überstehen.
Mögen diese Wörter von Henry Ford unser leitender Gedanke sein: 
 
“Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.”
In meinem eigenen Namen und im Namen des ganzen Mon Perin Teams senden wir Ihnen viele liebe Grüße und erinnern Sie nochmals daran, Ihnen jederzeit zur Verfügung zu stehen!
 

SLOVENE version:
Spoštovani prijatelji in gosti!

V teh hladnih in negotovih dneh nas grejejo spomini na pretekla poletja; na brezbrižne dneve, napolnjene s toploto sonca in smehom; na šum morja, pomešan z jeziki z vsega sveta. V nas tli kanček upanja, da se bomo poleti, ki je pred nami, družili in da bomo ustvarili nekaj novih spominov.

Od nekdaj smo si želeli in si prizadevali, da bi bil Mon Perin vaš istrski dom, dom pa je kraj, na katerem s počutimo varno.

Zato smo, ne samo v Mon Perinu, temveč tudi v Balah sprejeli številne ukrepe, da bi preprečili širjenje koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19.
Tako so v vseh zaprtih prostorih in tudi na javnih površinah postavljena sredstva za razkuževanje ter večkrat na dan izvajamo čiščenje in prezračevanje vseh objektov znotraj kampa. Prav tako smo prav vsem družinam v Balah, pa tudi vsem svojim gostom zagotovili obrazne maske za enkratno uporabo.

Naposled, z željo, da bi prebivalci Bal in uslužbenci občinskih podjetij še naprej uživali v vsakdanjem življenju, kolikor je to mogoče, organiziramo nenehno testiranje na COVID-19.
Kako učinkoviti so bili naši napori, govori tudi dejstvo, da v Balah nimamo niti enega aktivnega primera!

Na svoji spletni strani smo izpostavili tudi poseben razdelek, kjer si lahko preberete podrobnosti o ukrepih, ki smo jih uvedli.

Resnično smo naredili vse, kar je v naši moči, da naš in vaš kotiček naredimo varen za počitek.
Upamo, da ste tudi vi in vam dragi ljudje dobro in vam želimo, da tako tudi ostane. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in vzajemno pomočjo lažje prebrodili te težke trenutke.

Naj vam bodo besede Henryja Forda vodilna misel:
 
“Priti skupaj je začetek,
ostati skupaj je proces,
in delati skupaj, je uspeh.”

 
V svojem imenu in v imenu celotne Mon Perin ekipe, vam pošiljamo najlepše pozdrave in vas spominjamo, da smo vam na voljo!

 

ITALIAN version:

Gentili amici e ospiti,

in questi giorni freddi, segnati dall’incertezza, ci riscaldano i ricordi d’estate; i ricordi di giornate spensierate piene di sole e risate; il richiamo della voce del mare unita alle lingue di tutto il mondo. 
Rimane accesa in noi la speranza che ci ritroveremo anche questa estate per trascorrere del tempo insieme e creare dei nuovi ricordi.

Da sempre abbiamo avuto il desiderio e ci siamo impegnati a rendere Mon Perin la vostra casa istriana, poiché la casa è il luogo dove ci sentiamo sicuri.
Per questo motivo non solo a Mon Perin bensì anche a Bale-Valle, abbiamo adottato numerose misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Pertanto, negli ambienti chiusi e nei luoghi aperti, abbiamo posto erogatori di gel disinfettante ed effettuiamo la pulizia e ricambio d’aria in tutte le strutture all’interno del campeggio più volte al giorno.
Altresì, abbiamo messo a disposizione le mascherine monouso a tutte le famiglie di Bale-Valle e a tutti i nostri ospiti.

Infine, nel desiderio che gli abitanti di Bale-Valle e i dipendenti delle aziende municipalizzate continuino a svolgere al meglio le attività della vita quotidiana, stiamo regolarmente organizzando l’effettuazione di tamponi Covid-19. Anche il fatto di non avere alcun caso positivo a Bale-Valle dimostra quanto i nostri sforzi siano stati ripagati!
Sul nostro sito web abbiamo predisposto una sezione dedicata alle misure adottate. 

Abbiamo davvero fatto tutto quello che è nel nostro potere per rendere il nostro e il vostro angolo un luogo sicuro per le vacanze.

Speriamo che voi i vostri cari stiano bene e speriamo rimanga cosi. Siamo certi che rimanendo uniti e aiutandoci a vicenda riusciremo ad affrontare più facilmente questi momenti difficili.
Possano le parole di Henry Ford servirvi da guida:
 

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo.”


A mio nome e per conto dell’intero team di Mon Perin inviamo i nostri più cordiali saluti, ricordandovi che rimaniamo a vostra disposizione!